nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-04 - 2013-11-09
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2013. (IV.26.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény /továbbiakban: Áht./ 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Jászapáti Város Önkormányzat Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


  1. Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2013. (IV.26.) számú rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
  2. Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2013. (IV.26.) számú rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
  3. Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2013. (IV.26.) számú rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
  4. Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2013. (IV.26.) számú rendelet mellékletei e rendelet 4 sz. mellékletével egészülnek ki.


2.§


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!