nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-08 - 2014-12-31
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli e


1.§

(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi bevétele 51783 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza.


2.§ 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi kiadásait  43496 e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.


3.§

(1) A Képviselőtestület a 2013.évi pénzmaradványt  7399 e. forintban határozza meg,

      az 5.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2013. évi pénzmaradvány a 2014. évi

      bevételek között szerepel. 


4.§

       Az önkormányzat vagyona a 2013. évi mérleg alapján  231.104 e. forint. Az összevont

      zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.5.§   

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.             


                                                                         6.§.                                        

     (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Malomsok  község Önkormányzat és Szervei 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete, valamint Malomsok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásárólCsatolmányok

Megnevezés méret
4/2014.(V.08.) ör. mellékletei 1-6.
55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!