nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-25 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


25/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete


a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatást végző Régió 2007. Korlátolt Felelősségű Társaságra (a továbbiakban: szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: utas).


A személyszállítás díja


2. § (1) A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért az 1. mellékletben foglalt menetdíjat kell fizetni.

(2) Az utas díjmentesen legfeljebb 10 kg kézipoggyászt vihet magával az autóbuszba, amely sem az utastársa ruházatát, sem az autóbuszt nem szennyezi, illetve nem rongálja.


A menetdíj megfizetése


3. § A menetdíjat az utazás megkezdése előtt – az autóbuszon – az autóbuszvezetőnél kell megfizetni. A menetjegy – bérletjegy – (a továbbiakban: jegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.


A jegy érvényessége


4. § (1) A jegyen a szolgáltató köteles feltüntetni a menetdíjat.

(2) Az autóbuszvezetőnél megváltott jegy egyszeri utazásra, az érintett autóbuszvonal végállomásáig érvényes.

(3) A menetjegyet a gépkocsivezető a megváltáskor letépéssel érvényteleníti.

(4) A szolgáltató nem kötelezhető a megváltott jegyek, bérletek visszaváltására.

(5) A bérletjegyek csak megfelelő igazolvánnyal együtt (személyi, nyugdíjas, rokkantsági nyugdíjas, diákigazolvány) tekinthető érvényesnek.

(6) A bérletjegyek átruházása tilos.

(7) A tanulói bérletkedvezmény a diákigazolvány érvényességének időtartama alatt, de legkésőbb a tanévet követő szeptember 30-áig, illetve a szeptemberi bérletjegy érvényességének lejártáig vehető igénybe.


Útipoggyász fuvarozásának díja


5. § A poggyász fuvarozásának feltételeit a szolgáltató által kiadott utazási feltételek tartalmazza.


Pótdíjak

6. § (1) 1000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki

a) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható,

b) a járművet a poggyászával, ruházatával, vagy más módon beszennyezi.

(2) 500 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki

a) jegy nélkül, vagy

b) érvénytelen jeggyel, illetve bérlettel kísérli meg az utazást.

(3) Az a személy, aki az utazás során az autóbuszt megrongálja, köteles a kárt megtéríteni és büntetésként 1000 Ft-os pótdíjat köteles fizetni.

(4) Aki fizetési kötelezettségének a helyszínen nem tesz eleget, a menetdíjon (pótdíjon) felül további 1000 Ft-os késedelmi díjat köteles fizetni.

(5) A pótdíjak beszedésére a szolgáltató jogosult.

Záró rendelkezések


7. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Sárbogárd, 2015. június 12.

       

         dr. Sükösd Tamás                                     Demeterné dr. Venicz Anita

polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: Sárbogárd, 2015. június 24. .

                                                                         Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
167 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!