nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2016 (XII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-21 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2016 (XII.20.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a Rönök község közigazgatási területén biztosított egészségügyi alapellátások körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, területi védőnői és iskola-egészségügyi ellátásokra terjed ki.


2. §

(1) Rönök Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott alapellátásokról a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik a (2) bekezdés szerinti körzetben.


(2) A felnőtt és gyermek lakosságot ellátó vegyes háziorvosi és iskola- és ifjúsági egészségügyi ellátás alapellátások körzete Vasszentmihály, Gasztony, Rátót, Nemesmedves és Rönök  községek közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: Vasszentmihály.


(3) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapellátásról Gasztony, Rátót, Nemesmedves, Vasszentmihály Községek Önkormányzataival kötött feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik a (4) bekezdés szerinti körzetben.


(4) A fogorvosi ellátás körzete Vasszentmihály, Gasztony, Rátót, Nemesmedves és Rönök  községek közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: Vasszentmihály.


  (5) Rönök község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet – rendelési időn túli, hétvégén és ünnepnapokon – vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot. Székhelye: Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.


(6) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott területi ellátási kötelezettséggel működő védőnői ellátásról Gasztony, Rátót, Nemesmedves, Vasszentmihály Községek Önkormányzataival kötött feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik a (6) bekezdés szerinti körzetben.


(7) A védőnői alapellátás körzete Vasszentmihály, Gasztony, Rátót, Nemesmedves és Rönök  községek közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: Vasszentmihály.


(8) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alapellátásról Szentgotthárd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján gondoskodik a (8) bekezdés szerinti körzetben.


(9) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu és Vasszentmihály községek, valamint Szentgotthárd város közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: Szentgotthárd.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kelt, Rönök, 2016. december 13.                   Pékó Tamás Lajos                                               dr.Kelemen Marcell

                        polgármester                                                               jegyzőZáradék: A rendelet 2016. december 20. napján, a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
               Dr. Kelemen Marcell

                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
116.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!