nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-17 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Regöly község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Regöly Község közigazgatási területén a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Háziorvosi körzet

2.§


(1) Regöly Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7193 Regöly, Rákóczi F. u. 2/A.


Házi gyermekorvosi körzet

3.§


(1) Regöly Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7193 Regöly, Rákóczi F. u. 2/A.


Fogorvosi körzet és fogorvosi ügyeleti ellátás

4.§


(1) Regöly Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzethez tartozik, az ellátás feladatellátási szerződés keretében kerül ellátásra.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7090 Tamási, Jókai u. 1.Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás

5.§


(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásáról az önkormányzat az Emergency Service Kft.(székhelye: Budapest, 1555. Pf.16., ügyvezető: Rédei József) útján gondoskodik.

(2) Az ellátás székhelye: Tamási Rendelőintézet 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.


Védőnői körzet

6.§


(1) Regöly Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7193 Regöly, Rákóczi F. u. 2/A.


Iskola-egészségügyi ellátás körzete

7.§


Az iskola-egészségügyi ellátás keretében az ellátását a házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosa és a védőnői körzethez védőnője látja el.


Záró rendelkezések

8.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2009. (VI. 3.) számú önkormányzati rendelete.


          Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

            polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 16.

                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!