nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                               

1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételeket 436.337 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                    238.285 ezer Ft

            - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               110.479 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          23.380 ezer Ft

- működési bevételek                                                                            60.827 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                         2.500 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        266 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   600 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási összegét 486.100 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                

          - felhalmozási kiadások                                                                         168.075 ezer Ft

beruházási kiadások                                                         121.787 ezer Ft

felújítási kiadások                                                               39.561 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                           800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                     5.927 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                              318.025 ezer Ft

személyi juttatások                                                           72.849 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        15.101 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 89.156 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               2.764 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       124.766 ezer Ft

működési célú tartalék                                                      13.389 ezer Ft


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 45.173 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                44.513 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                   270 ezer Ft

Kiadások:

Beruházási kiadás                                                                            382 ezer Ft

Személyi juttatások                                                         31.278 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        7.104 ezer Ft

Dologi kiadások                                                                6.409 ezer Ft


3.§.


A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 54.794 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                15.875 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                2.306 ezer Ft

Kiadások:

          -    Felhalmozási kiadás

               Beruházási kiadás                                                                      469 ezer Ft

                      -    Működési kiadás                                                            

               Személyi juttatások                                                             13.268 ezer Ft

                            Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó           2.902 ezer Ft

                            Dologi kiadások                                                                 38.155 ezer Ft


Záró rendelkezések


4.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2018. május 31.
Léránt Ferenc                                                                        dr. Novák Anett

polgármester                                                                                 jegyző

                                                                                     


                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2018. június 1.


                                                                                                          dr. Novák Anett

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
265 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!