nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A rendelet hatálya Rábapatona Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.


2. §


A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.


3. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


4. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Rábapatona Község Önkormányzatának a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1995.(VI.26.) rendelete hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!