nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-18 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi költségvetése összevont bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 3 096 604 eFt módosított előirányzat főösszeg mellett 2 817 511 eFt teljesítéssel hagyja jóvá.


2. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2019. évi költségvetése kiadásai éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, 2 149 404 eFt főösszeggel hagyja jóvá.


3. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2019. évi költségvetési maradványát, a rendelet 15. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint 668 106 eFt összegben hagyja jóvá.


4. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2019. 12.31-i állapot szerint, 8 653 034 eFt mérleg főösszeggel, a 16. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


5. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek teljesítés adatait, közgazdasági tagolású mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési bevételeinek – intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban - összevont éves teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2019.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2019. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5-7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 8.,9. és 10. számú mellékletek szerint állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az Önkormányzat által 2019. évben nyújtott támogatások adatait a 12. számú melléklet rögzíti.


(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2019.évi teljesített adatai a 14. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.


(11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019.éves maradványai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.


(12) Az Önkormányzat összevont, 2019.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 16. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.


(13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019. évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 17. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.


(14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2019.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonkimutatása adatai a 18. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.


(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2019. évi záró adatit a 19. számú melléklet szerint fogadja el.


(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi változását, havi bontásban a 20. számú melléklet szerint állapítja meg.


(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben biztosított közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.


(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó teljesített és jövőbeli kötelezettségeit, ügyletenként, lejárat szerint a 22. számú melléklet tartalmazza.


6. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
103.59 KB
2. sz. melléklet
151.81 KB
3. sz. melléklet
144.83 KB
4. sz. melléklet 1.
145.82 KB
4. sz. melléklet 2.
163.42 KB
5. sz. melléklet
180.98 KB
6. sz. melléklet
200.24 KB
7. sz. melléklet
182.56 KB
8. sz. melléklet
140.98 KB
9. sz. melléklet 1.
145.15 KB
9. sz. melléklet 2.
114.94 KB
10. sz. melléklet 1.
108.17 KB
10. sz. melléklet 2.
105.68 KB
10. sz. melléklet 3.
115.56 KB
11. sz. melléklet
270 KB
12. sz. melléklet
196.61 KB
13. sz. melléklet
126.34 KB
14. sz. melléklet
94.22 KB
15. sz. melléklet
132.2 KB
16. sz. melléklet
131.39 KB
17. sz. melléklet
182.47 KB
18. sz. melléklet 1.
188.94 KB
18. sz. melléklet 2.
170.45 KB
19. sz. melléklet
140.42 KB
20. sz. melléklet
198.2 KB
21. sz. melléklet
136.99 KB
22. sz. melléklet
153.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!