nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 - 2015-12-02
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a 2015. július 01. napjától 2015. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok        és átvett pénzeszközök, melyek:


Összesen 14.860 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésbe összesen 14.860 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 3.449 e Ft-tal megnöveli, a támogatásértékű bevételek főösszegét 6.903 ezer Ft-tal, a pénzmaradvány összegét 4.508 e Ft-tal megnöveli, a kiadási főösszeg azonos összegű módosításával egyidejűleg.

(3) A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

megnöveli.


2. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet


3. §


(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.


4. §

E rendelet 2015. december l. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
29.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!