nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017(V.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-10 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017(V.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

                                  a)  555.918.000,-Ft költségvetési bevétellel

                                  b)  379.710.000,-Ft költségvetési kiadással

                                  c)    176.208.000,-Ft eredménnyel

hagyja jóvá, melyből 43.028.000,-Ft szabad pénzmaradvány.  1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.melléklet tartalmazza.
  2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2.melléklet tartalmazza.2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3.melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi ellátás és a Művelődés és sport intézmények bevételeit és kiadásait

                  a 3.1. és a 3.2. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzati közös hivatal bevételeit és kiadásait az 4.melléklet tartalmazza.

(4) A Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait az 5.melléklet tartalmazza.3. §


(1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.


(2)Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési    maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni.4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                  Szabó József sk.                                  Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                        polgármester                                                    jegyzőA rendeletet kihirdettem:


2017. május 9. napján

                                                Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
táblázatok
1.42 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!