nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról  

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli e


1.§

(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2015. évi bevétele 46.484 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.,1.1.,1.1/a számú melléklet tartalmazza.

2.§ 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi kiadásait  45.069 e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. 2.1. 2.1/a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) A Képviselőtestület a 2015.évi pénzmaradványt  1.415 e. forintban határozza meg,

      az 7. 11. sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2015. évi pénzmaradvány a 2016. évi

      bevételek között szerepel. 

4.§

       Az önkormányzat vagyona a 2015. évi mérleg alapján  224.759 e. forint. Az összevont

      zárómérleget az 5. 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§   

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.             

                                                                         6.§.                                        

     (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Malomsok község Önkormányzat és Szervei 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete, valamint Malomsok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2014.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról


                                   

   Hegyiné Böröcz Adél sk.                Fintáné Dóra Mária sk.

  jegyző polgármester


Kihirdetve: Malomsok, 2016. május 30.                                                                             


   

Hegyiné Böröcz Adél sk.

                                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2015.évi zárszámadás mellékletei
264.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!