nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-30 - 2019-08-31
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének


       1.) Bevételi főösszegét                                                            1,498,297 e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      206,252  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              37,559 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                 7,405  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                29,553  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       601 e Ft-ban

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          114,600 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                              100,000  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                       10,100  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         4,500 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        27,675 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét                     125,030 e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei                   125,30 e Ft-ban,


f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét                           0 e Ft-ban

            ebből:

            fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele                                    0 e Ft-ban

      

       g) a kölcsönök összegét                                                                 2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                  ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                     300 e Ft-ban,

                  gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban


       h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét                984,881 e Ft-ban

      

2.) Kiadási főösszegét                                                                  1,498,297  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               547,572 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              66,782 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 14,030  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 246,151 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                 214,003 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 206,613 e Ft-ban,adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                        7,390 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            6,606 e Ft-ban,

add) a kamatkiadások                                                       0    e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           943,835 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          936,130 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                       

                        ebből:

                                    bba) felújítási kiadások összegét                                 505  e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         7,200 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.300 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                       5,900 e Ft-ban,


            d) az általános tartalék összegét                                                                    0 e Ft-ban,


           e) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                                6,890 e Ft-ban,

állapítja meg.

           


2. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének


       1.) Bevételi főösszegét                                                                      101,450    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                        85,680    e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                         0    e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                        0    e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                    157 e Ft-ban,


d) Támogatás ért. műk.bevétel ÁHB                                                        0 e Ft-ban,  


      e) Előző évi működési célú maradvány összegét                           15,613  e Ft-ban

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                       101,450  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

     

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               100,180 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                             65,215  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                  10,462  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  24,503  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                               1,270 e Ft-ban,     

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                             1,270 e Ft-ban,

                    

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.3. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének


       1.) Bevételi főösszegét                                                                        141,306   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           111,833  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,547   e Ft-ban,


c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét                           25,926 e Ft-ban,


       2.) Kiadási főösszegét                                                                           141,306 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

     

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               138,731 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 90,177  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    14,728  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      33,826 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.

           b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   2,575 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  2,575 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.


4. §   (1)      A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

          (2)     A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

          (3)     A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

          (4)     A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.

          (5)     A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép

          (6)     A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


5. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Jobb Gyula  s. k.                                                                                      Dr. Neumann Helga s. k.

 polgármester                                                                                                      jegyző


Záradék:
A rendelet 2019. augusztus 29.napján kihirdetésre került.Dr. Neumann Helga  s. ki.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
116 KB
2. melléklet
118 KB
3. melléklet
84.5 KB
4. a melléklet
89 KB
4. b melléklet
63.5 KB
5. melléklet
73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!