nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (XI.14.) rendelete
Hatályos:2017-11-15 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (XI.14.) rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Helyi népszavazást a nógrádsipeki választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1992.(VI.15.) önkormányzati rendelete.
Vizi Zoltán

polgármester

dr. Kiss Tamás

jegyző


Kihirdetve:

Nógrádsipek, 2017. november 14.dr. Kiss Tamás

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!