nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-02-01 - 2012-02-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról szóló 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A talajterhelési díjról szóló 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 6.§ A talajterhelési díj egységdíjának mértékére a környezetterhelési díjról szóló törvény előírásai az irányadóak.”


2.§ Hatályát veszti a  talajterhelési díjról szóló 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet 8.§ (4) és 11. § (1) bekezdései.


3.§ Ez a rendelet  2012. február 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!