nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2017-02-14
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (4) bekezdéseiben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Közös Hivatal) foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.


2. §


A Közös Hivatal felső- és középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők egységesen alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.


3. §


(1) Jelen rendelet 2016. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete.


Szilvásvárad, 2016. február 15.                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                                               Szaniszló  László  sk.

                                 jegyző                                                                              polgármester

      


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2016. február 16. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2016. február 16.                                                                              Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!