nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-18 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításárólMezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkeje által biztosított jogalkotási hatáskörében, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.  1. §


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 35. §-a az alábbi /5/ bekezdéssel egészül ki:


„A belső ellenőrzési feladatok ellátását Mezőkeresztes Város Önkormányzata biztosítja Intézményei számára is.

A feladatellátás vállalkozási szerződéssel, megbízási díjjal külső személy által történik, aki rendelkezik a belső ellenőrök nyilvántartásának regisztrációjával.


  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Mezőkeresztes, 2014. március 13.Dr. Dózsa György s. k.                                                                             Dr. Pelládi Ildikó  s. k.

     polgármester                                                                                                  jegyző

    
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!