nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §

(1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sonkád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 1.  312.274.000 forint bevétellel,
 2.  323.974.000 forint kiadással és
 3.                    0 forint helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány. Felosztását a 13. mellékletben foglaltak szerinti hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint, részletezését a 2-4. mellékletek szerint hagyja jóvá.


 1. §

Az Önkormányzat

 1. működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet,
 2. beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint,
 3. felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint

hagyja jóvá.


 1. §

Az Önkormányzat

 1. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások előirányzatát a 8. melléklet
 2. kiadási előirányzatait és teljesítéseit feladatonként a 9-12. mellékletek,
 3. 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 14. melléklet,
 4. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet,
 5. által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet,
 6. adósságállomány alakulását lejárat, eszköz szerinti bontásban a 17. melléklet,
 7. közvetett támogatásait és a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 18-19. mellékletek,
 8. 2016. évi vagyonkimutatását és pénzeszközök változásának levezetését a 20-21. mellékletek

szerint hagyja jóvá.


 1. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

               Iszák Tibor s.k.                                                                     Szabó István s.k.

              Polgármester                                                                              Jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.


Szabó István s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-21.mellékletek
2.04 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!