nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 10/2017 (V.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 10/2017 (V.26..) önkormányzati rendelete
a 2016.évi zárszámadásról
Balatonszabadi Község Önkormányzata  Képviselő-testületének
10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§.  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének zárszámadását

            429.907 E Ft Költségvetési bevétellel
                              357.646 E Ft Költségvetési kiadással
                              
                              72.261 E Ft Költségvetési egyenleggel
        Ebből:
              71 645 E Ft Finanszírozási bevétellel
                             6.982 E Ft Finanszírozási kiadással
    
                    
         
Összesen:         501 552  E Ft Bevétellel
                         364 628 E Ft Kiadással

            136 924 E Ft költségvetési maradvánnyal
fogadja el.
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a képviselő-testület az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2016.évi vagyonkimutatását a képviselő-testület a rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi zárszámadását részletesen az alábbi mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg:
    a) az önkormányzat 2016.évi beruházási, felújítási kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza,
    b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 8. melléklete tartalmazza,
    c) a kiadási előirányzatok önkormányzati feladatonkénti teljesítését, az éves létszám alakulását a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a rendelet 5. melléklete, a Kincskereső ÁMK bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. melléklete tartalmazza,
    d) a költségvetési szervek maradvány-kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza,
    e) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza,
    f) az állami támogatásokat jogcímenkénti teljesülését a rendelet 11. melléklete tartalmazza,
    g) az önkormányzat szociális juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása a jegyző feladata.
  (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradvány 2017.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Záró rendelkezések
 4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonszabadi, 2017. május 26.Király Kálmán                                         Dr. Töpler Eszter
                          polgármester                                                  jegyzőKihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2017. május 26. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                            dr. Töpler Eszter                                           jegyző    Csatolmányok

Megnevezés méret
10/2017.(V.26.) R a 2016.évi zárszámadásról
586.02 KB
mellékletek a 10/2017.(V.26.) rendelethez
10.65 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!