nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(X.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-06 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(X.6.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Egyházaskesző Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Helyi népszavazást az egyházaskeszői választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezhet.


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról.


Hegyiné Böröcz Adél Lendvai Jánosné

jegyző polgármester

A rendelet kihirdettük:


Egyházaskesző, 2017. október 06.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!