nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (VIII.29.) rendelete
Hatályos:2017-09-01 - 2017-09-02
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (VIII.29.) rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §

Hatályát veszti a az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet 4. §-a.


2. §

Ez a rendelet 2017. szeptember 1-én lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.


Vizi Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2017. augusztus 29.


Dr. Kiss Tamás
jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!