nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.)
Hatályos:2014-04-24 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.)
"Kelevíz helyi építési szabályzatá”-ról szóló 9/2004.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


1. §


 Hatályát veszti a  Rendelet:

(1)  3. § (4) bekezdés d.) pontja,

(2)  4. § (4) bekezdése,

(3)  5. § (7) bekezdése.


2. §


 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!