nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-13 - 2016-02-14
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2016. február 11.
                        Fábos István                                                                       Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                             jegyzőZáradék:
A rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2016. február 12.
                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!