nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 8/2016 (IV.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-29 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 8/2016 (IV.28..) önkormányzati rendelete
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2016. (IV. 28.) számú rendelete Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény helyi végrehajtásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

8/2016. (IV. 28.) számú rendelete


Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény helyi végrehajtásáról szóló

8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1.§


Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény helyi végrehajtásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:      


„2.§ (3) A fogászati tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.”


2.§

A R. A/1 melléklete az alábbiak szerint módosul:

„A/1 melléklet


A KÖRZETEK UTCAJEGYZÉKE


1. SZÁMÚ KÖRZET

(Dr. Kenéz Gáspár)


Arany János utca

Báthory Gábor utca

Búzavirág utca

Csillag utca

Damjanich utca

Deák Ferenc utca

Dózsa György utca

Erdészlak

Erdő utca

Hunyadi utca

Jókai utca

József Attila utca

Kossuth Lajos utca

Középtanya

Mike utca

Nagy Sándor utca

Nagyváradi utca

Nánássy József utca

Nap utca

Nyugati tanya

Orosz István utca

Szakáts Andor utca

Szél utca

Szent Erzsébet utca

Szent Imre utca

Szent István utca

Szent László utca

Szent Kinga utca

Szent Margit utca

Szőlőskert utca

Táncsics Mihály utca

Turul utca

Újszőlőskert utca

Vasút utca

Mikepércs- Vénszőlőskert
P.H.


2. SZÁMÚ KÖRZET

(Dr. Molnár Gábor)


Ady Endre utca

Álmos utca

Árpád fejedelem utca

Bartók Béla utca

Bethlen Gábor utca

Bocskai István utca

Csap utca

Csapó utca

Debreceni utca

Domb utca

Előd utca

Görbe utca

Hét vezér utca

Hold utca

Homok utca

Huba utca

Irinyi utca

Iskolakert utca

Keleti tanya

Kiss Endre utca

Kond utca

Kölcsey Ferenc utca

Kút utca

Mester utca

Nemes utca

Növényvédő állomás

Ond utca

Orgona utca

Óvoda utca

Petőfi Sándor utca

Pipacs utca

Rákóczi utca

Rózsás utca

Sirály utca

Sugár utca

Szabadság utca

Széchenyi István utca

Tas utca

Teleki Pál utca

Templom zug utca

Tisza István utca

Tóth Árpád utca

Töhötöm utca

Újhelyi János utca

Varjas utca

Várkonyi Anikó utca

Zsák utcaP.H.”


3.§

A rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                               ph.                                dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!