nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017(III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017(III.31.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékérőlJárdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Járdánháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre (a továbbiakban: anyakönyvi esemény).

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség:  Járdánháza Község Önkormányzata által biztosított Járdánháza, IV. Béla út 27. szám alatt található épület nagyterme illetve pénztár irodája.

b) hivatali munkaidő: a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályai

2. §

(1)[1] Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül hétfő-péntek napokon 16 órától 18 óráig, szombati napon 11 órától 18 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(2) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.


Az anyakönyvi esemény lebonyolításáért fizetendő díjak

3. §

  1. Az anyakönyvi esemény házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben történő lebonyolítása térítésmentes.

(2) Az anyakönyvi esemény házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 5.000 Ft  + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(3) Az anyakönyvi esemény házasságkötő termen kívüli, külső helyszínen történő lebonyolításáért 20.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

4. §[2]

(1) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 4.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 15.000 Ft díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2013.(X.14.) önkormányzati rendelet.                        Kovács Gábor                                                          Dr. Tóth Rita

                         polgármester                                                                 jegyző

[1]

A 2. § (1) bekezdése a 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Hatályos: 2017. május 31. napjától.[2]

A 4. § a 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos: 2017. május 30. napjától.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!