nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2017(V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 - 2017-05-28
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2017(V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Táplánszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ (1) Táplánszentkereszt község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

            

  1. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 337 324 E Ft-ban
  2. költségvetési kiadási főösszegét  (finanszírozási kiadások nélkül)  374 862 E Ft-ban
  3. finanszírozási bevételek főösszegét                                                   89 103 E Ft-ban
  4. finanszírozási kiadások főösszegét                                                    51 565 E Ft-ban
  5. bevételi főösszegét                                                                             426 427 E Ft-ban
  6. kiadási főösszegét                                                                             426 427 E Ft-ban 

állapítja meg.                              


(2) A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


6 .§ Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését

a) 28538 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 28538  ezer forint költségvetési kiadással a 4.  sz. melléklet szerint állapítja meg.


 (3) A Rendelet 7 §-a az alábbiak szerint változik:


„7 .§  Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház  2015. évi költségvetését

a)    9 221 ezer forint költségvetési bevétellel és

b)    9 221  ezer forint költségvetési kiadással az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.”2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. melléklete helyébe e rendelet 2., 3. melléklete helyébe e rendelet 3.,  4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 


3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       (2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.               (: Perl János :)                                                       (: Családi Anita :)

                polgármester                                                                  jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
kvet.módosítás mellékletei
210 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!