nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006.(III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2006-04-01 - 2020-01-30
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006.(III.30.) önkormányzati rendelete
a luxusadóról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a luxusadóról szóló 2005. évi XCCI. törvény 11. § (a továbbiakban: Latv. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a luxusadóról az alábbi rendeletet alkotja


  1. §


A rendelet Rábapatona község közigazgatási területére terjed ki.


2. §


Értékövezetek megállapítása nélkül a 2006. és 2007. adóévekre vonatkozóan, a 2005. évi értékviszonyokra figyelemmel lakóingatlan-fajtánként a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékek egységesen az alábbiak:


a) Egylakásos lakóépületben lévő lakás:                                                      130.000 Ft/m2;


b) Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben:                                       130.000 Ft/m2;


c) Üdülő:                                                                                                       130.000 Ft/m2.3. §


E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Latv. rendelkezéseit kell alkalmazni.4. §


Ez a rendelet 2006. április l-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!