nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2017. évi költségvetése összevont bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 765 681 eFt módosított előirányzat főösszeg mellett 2 492 894 eFt  teljesítéssel hagyja jóvá.


2. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2017. évi költségvetése kiadásai éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, 1 699 179 eFt főösszeggel hagyja jóvá.


3. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2017. évi költségvetési maradványát, a rendelet 10. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint 793 716 eFt összegben hagyja jóvá.


4. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2017. 12.31-i állapot szerint, 8 499 476 eFt mérleg főösszeggel, a 11. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


5.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek közgazdasági tagolású mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési bevételeinek összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési kiadásainak összevont éves teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének és az általa irányított költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetési kiadásai teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban – a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének és az általa irányított költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetési bevételei teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban – az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2017.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2017. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 6.1.,6.2.,6.3.,6.4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 7.2. és 7.3. számú mellékletek szerint állapítja meg.


(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2017.éves maradványai a 10. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.


(12) Az Önkormányzat összevont 2017.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 11. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.


(13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2017.évi eredmény kimutatásának részletes adatai a 12. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.


(14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2017. évi vagyonkimutatása adatai a 13. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.


(15) Az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott támogatások adatait a 14. számú melléklet rögzíti.


(16) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2017.évi teljesített adatai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.


(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2017. évi záró adatit a 16. számú melléklet szerint fogadja el.


(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi változását, havi bontásban a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.


(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017. évben biztosított közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
57.77 KB
2. sz. melléklet
54.96 KB
3. sz. melléklet
60.08 KB
4. sz. melléklet 1.
44.33 KB
4. sz. melléklet 2.
42.69 KB
5. sz. melléklet 1.
43.4 KB
5. sz. melléklet 2.
44.01 KB
6. sz. melléklet 1.
65.81 KB
6. sz. melléklet 2.
29.35 KB
6.1. sz. melléklet
59.26 KB
6.2. sz. melléklet
59.17 KB
6.3. sz. melléklet
59.09 KB
6.4. sz. melléklet
64.94 KB
7.1. sz. melléklet 1.
61.1 KB
7.1. sz. melléklet 2.
60.58 KB
7.2. sz. melléklet 1.
60.05 KB
7.2. sz. melléklet 2.
63.37 KB
7.3. sz. melléklet 2.
56.34 KB
7.3. sz. melléklet 1.
54.06 KB
8. sz. melléklet
59.85 KB
9. sz. melléklet
40.43 KB
10. sz. melléklet
38.71 KB
11. sz melléklet
38.18 KB
12. sz. melléklet
38.13 KB
13. sz. melléklet 1.
78.4 KB
13. sz. melléklet 2
30.85 KB
14. sz. melléklet
62.59 KB
15. sz. melléklet
37.9 KB
16. sz. melléklet
38.55 KB
17. sz. melléklet
62.72 KB
18. sz. melléklet
41.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!