nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata 5/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-27 - 2014-01-26
Pácin Község Önkormányzata 5/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete

   5 /2013. (IX. 27.)

önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

1/2013. ( II.22)

önkormányzati rendelete módosításáról


Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pácin Község Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


 1. < > 


  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete   3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


  A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


  241 787 e Ft bevétellel és  kiadással

         állapítja meg.


  2. §

                   

 2. A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, e rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklete, 3. melléklete helyébe a 3 melléklete,4a. melléklete helyébe a 4a. melléklete, 4b melléklete helyébe a 4b melléklete, 5. melléklete helyébe az 5. melléklete, 6. melléklete helyébe a 6. melléklete, 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, 8 melléklete helyébe a 8. melléklete, 9. melléklete helyébe a 9. melléklete, 10. melléklete helyébe a 10. melléklete, 11. melléklete helyébea 11. melléklete, 12. melléklete helyébe a 12. melléklete, 13. melléklete helyébe a 13. melléklete, 14. melléklete helyébe a 14. melléklete, a 15. melléklete helyébe a 15. melléklete, a 16. melléklete helyébe a 16. melléklete, a 17. melléklete helyébe a 17. melléklete, a 18. melléklete helyébe a 18. melléklete lép.

  (2)  A rendelet 1. melléklete kiegészül e rendelet  17/1. mellékletével.


  3. §


  Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                        Majoros László Ferenc                           Csonka István

                              polgármester                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek az 5/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
177.11 KB
5.2013 rendelet
14.89 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!