nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 6/2016 (III.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 6/2016 (III.31..) önkormányzati rendelete
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (III. 31.) számú rendelete A talajterhelési díjról szóló 8/2011. (VI.06.) számú KT rendelet módosításáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

6/2016. (III. 31.) számú rendelete


A talajterhelési díjról szóló 8/2011. (VI.06.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1.§


A talajterhelési díjról szóló 8/2011 (VI.06.) számú KT rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (4) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában 50 liter/fő/nap az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.”


2.§

A R. 4.§ (6) bekezdése hatályát veszti.


3.§

A R. 4.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7) A talajterhelési díjat a Mikepércs Községi Önkormányzat 60600046-11121938 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni.”


4.§

A rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba.Tímár Zoltán s.k.                               ph.                               dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!