nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-25 - 2019-05-26
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §

(1) Regöly Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 433.356.028 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 6. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(8) Az Ör. 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(9) Az Ör. 8. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.


  1. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 24.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-8. sz. melléklet
143.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!