nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018(XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2020-01-04
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018(XII.3.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében, valamint 232/A. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében – a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről a következőket rendeli el:


1. §


A Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Geszteréd Kirendeltségénél a 2019. évben július 15. napjától július 26. napjáig; és december 23. napjától 2020. január 3. napjáig igazgatási szünetet rendel el.


2. §


A Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Geszteréd Kirendeltsége köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. A munkaszüneti nappal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét Geszteréd Község Önkormányzatának saját bevétele biztosítja.

3. §


Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és 2020. január 4. napján hatályát veszti.


                                   Szabó József  sk.                                     Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                     polgármester                                                   jegyző    
A rendeletet kihirdettem:

2018. december 3. napján

                                                        Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                   jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!