nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-04-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdésben a „Az aktív korúak ellátására való jogosultság és a jelen rendeletben meghatározott települési támogatás egyéb feltétele,” szövegrész helyébe a „A jelen rendeletben meghatározott települési támogatás egyéb feltétele,” szövegrész lép.


2. § Hatályát veszti a rendelet 8. § (2) bekezdésében az „aktív korúak ellátása vagy” szövegrész.


3. § Hatályát veszti a rendelet 8. § (3) bekezdésében az „aktív korúak ellátása vagy” szövegrész.


4. § A rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „130%” szövegrész helyébe a „250%” szövegrész lép.


5. § Jelen rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!