nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-24 - 2017-12-31
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:1.§


E rendelet hatálya a Kistarcsai Polgármresteri Hivatal által foglalkoztatott köztiszviselőkre terjed ki.


2.§


(1) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal


2) Az igazgatási szünet ideje alatt egy fő anyakönyvvezető naponta négy órás ügyeletet tart születési és halálesetek anyakönyvezésére.
3.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. január 1. napján hatályát veszti


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!