nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-01 - 2016-02-02
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1.§


Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) rendelete   (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A Képviselő-testület a 2015. október 01. napjától 2015. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

Összesen 284.230 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésbe összesen 284.230 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 30.486 e Ft-tal megnöveli, a támogatásértékű bevételek főösszegét 6.864 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások összegét 246.880 e Ft-tal a kiadási főösszeg azonos összegű módosításával egyidejűleg.


(3) A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2.§


A képviselő-testület saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) Bevételi többletbevétele terhére: 2.299 e Ft

(2) A személyi juttatások kerete terhére

(3) A munkáltatói járulékok kerete terhére

(4) Általános tartalék terhére: 524 e Ft

jóváhagyja.


3. §


A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatás-körben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) Bevételi többletbevétele terhére: 280 e Ft


(2) A munkáltatói járulékok előirányzata kerete terhére 17 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát megnövelte,

jóváhagyja.

4.§


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet


5. §


(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.6. §


E rendelet 2016. február hó 1. napján lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
29.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!