nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-12 - 2014-09-14
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország  helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §Jászapáti Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. §


(1) a.) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét1.923.876 e Ft költségvetési bevétellel

1.923.876 e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.


 1. A bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. sz. melléklet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
 2. a 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép
 3. a 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép
 4. a 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép
 5. a 4.1. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.1. sz. melléklete lép
 6. a 4.2.1 sz. melléklet helyébe e rendelet 4.2. sz. melléklete lép
 7. a 4.2.2. sz. melléklet helyébe e rendelet 4.2. sz. melléklete lép
 8. a 4.2.3. sz. melléklet helyébe e rendelet 4.2. sz. melléklete lép
 9. a 4.2.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4.2. sz. melléklete lép
 10. a 4.2.5. sz. melléklet helyébe e rendelet 4.2.sz. melléklete lép
 11. a 4.3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.3. sz. melléklete lép
 12. a 4.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.4. sz. melléklete lép
 13. a 4.5. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.5.sz. melléklete lép
 14. a 4.6. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.6. sz. melléklete lép
 15. a 4.7. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.7.sz. melléklete lép
 16. a 4.8. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.8.sz. melléklete lép
 17. a 4.9. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.9.sz. melléklete lép
 18. a 4.10. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.10.sz. melléklete lép
 19. a 4.11. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.11.sz. melléklete lép
 20. a 4.12. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.12.sz. melléklete lép
 21. a 4.13. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.13.sz. melléklete lép
 22. a 4.14. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.14.sz. melléklete lép
 23. a 4.15. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.15.sz. melléklete lép
 24. az 5. sz . melléklet helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép
 25. az 5.1 sz. melléklet helyébe e rendelet 4.1. sz. melléklete lép
 26. a 6. sz . melléklet helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép
 27. a 7. sz . melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép
 28. a 8. sz . melléklet helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!