nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
9/2013.(IX.04) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-10-05 - 2013-10-05
9/2013.(IX.04) önkormányzati rendelete
Az alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjáról és tandíjáról szóló 8/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében biztosított  felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§Az alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjáról és tandíjáról szóló 8/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2013. szeptember 5. napján hatályát veszti.2.§E rendelet 2013. szeptember 5. napján lép hatályba és 2013. szeptember 6. napján hatályát veszti.
Izsák, 2013. szeptember 3.(:Mondok József:)                               (:Bagócsi Károly:)

             polgármester                                     címzetes főjegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!