nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VIII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-18 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VIII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 3/2020. (III.10.) rendelet módosításáról

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.10) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A rendelet 3. §.(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép


(1) 2020. évi pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdésében megállapított 


Költségvetési bevételét                                         38.593 eFt-tal

Költségvetési kiadását                                          38.593 eFt-tal


módosítja és az önkormányzat 2020. évi


Módosított költségvetési bevételét                       149.568 eFt-ban

Módosított költségvetési kiadását                          49.568 eFt-ban


állapítja meg.


A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi főösszegét:


Módosított Bevételi és kiadási főösszegét           149.568 eFt-ban

ezen belül:


- felhalmozási célú bevételt                                   58.435 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadást                                    93.199 eFt-ban

- működési célú bevételt                                        91.133 eFt-ban

- működési célú kiadást                                         56.369 eFt-ban

- tartalékot                                                                1.016 eFt-ban

- előző évek pénzmaradványát                              58.259 eFt-ban


állapítja meg.


2. §


A rendelet 1.1 számú mellékletének helyébe e rendelet 1.1 számú melléklete lép


3. §


Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Karancsberény, 2020 08.17.  Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 számú
1.02 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!