nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:


1.§

A rendet célja


A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterülethasználat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.


  1. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában

a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.


b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a) pontja szerinti minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.


c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28.§ a) pontja szerinti rendezvény.


  1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya Balatonújlak község közigazgatási területén lévő belterületi közterületekre terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya minden, Balatonújlak község közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.


  1. §

Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei


(1) A (2) bekezdéseiben foglalt kivételekkel Balatonújlak község belterületének közterületein  

     (különösen a közterület-foglalási engedéllyel nem rendelkező vendéglátó-ipari egységek,  

      kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek - továbbiakban: üzletek  

      - előtt és környékén, játszótéren, önkormányzati intézmények előtti közterületeken) tilos a   

      szeszesital fogyasztása.


(2) E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:


      a) az érvényes közterület-használati engedéllyel, közterület – foglalási engedéllyel  

      rendelkező szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egységekre, és annak érvényes    

      engedéllyel rendelkező előkertjére, teraszára, kitelepülés területére azok hivatalos    

      nyitvatartási idejében,


      b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve a Kéthelyi Közös  

      Önkormányzati Hivatalhoz bejelentett  alkalmi rendezvények területére, a rendezvény idején,   

      illetve a bejelentett családi , községi- és sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre,     

      illetve bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire pl: lakodalmas   

      menet vagy szüreti menet, a rendezvény területére, útvonalára és idejére,


      c) A rendelet időbeli hatálya nem terjed ki minden év december 31. napján 18:00 órától a         

      következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.


5. §


A rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!