nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-29 -tól
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját                                                                    373.360.000.- Ft. kiadással

                                                                  412.055.000.- Ft. bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 44.873.000.- Ft. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 21.041.000.- Ft. összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 7.044.000.- Ft. összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 16.788.000.- Ft. összegben elfogadja.


3.§.

Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.285.353.000.- Ft. nettó értéken állapítja meg.


4.§.

Az önkormányzat 2015. évi maradványát 38.695.000.- Ft. összegben hagyja jóvá.


5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Sármellék, 2016. április 27.Horváth Tibor                                                                                            Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Sármellék, 2016. április 28.                                                                        Hetesi Krisztina

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
költségvetési táblák
101.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!