nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 - 2018-01-01
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


  1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.


  1. § A Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. augusztus 14. napjától 2017. augusztus 18. napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet, 2017. december 18. napjától 2017. december 29. napjáig téli igazgatási szünetet tart.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 1. napján hatályát veszti.                         Kecskés Gábor                                                       Budainé Vajk Ildikó

                           polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2017. május 25.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!