nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-28 - 2014-12-17
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013./VI.28./ önkormányzati rendelet módosításáról

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§.  /1/ A rendelet 8. § /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„/2/ A képviselők nevét és elérhetőségét az SZMSZ 3. számú melléklete

tartalmazza.”


/2/ A rendelet 24. §-a az alábbiak szerint módosul:


„24.§ A Képviselőtestület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település

választópolgárai 20 százalékának megfelelő létszámú választópolgár

kezdeményezte.”


/3/ A rendelet 25. §-a az alábbiak szerint módosul:


            „/1/ A képviselőtestület tagjait a Mötv-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és

            kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

           

            /2/        A  Képviselőtestület az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjat és

természetbeni juttatást külön                rendeletben állapítja meg.”


/4/ A rendelet 38. § /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:


            „(2) A belső ellenőrzésről szóló feladatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.”


/5/ A rendelet 39. § /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:


            „/1/ Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait –

            kormányzati funkciók szerint a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.”


/6/ A rendelet 28. § /2/ bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul:


„c.) Kulturális és Sportbizottság, létszáma 3 fő( 2 képviselő, 1 fő külsős tag).

                         

/7/  A rendelet 28. § /3/ bekezdése hatályát veszíti.2. §.  /1/ E rendelet a kihirdetését követő  napon  lép hatályba.

         /2/ A  hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.
                        Ifj. Perl János                                                            Családi Anita

                        polgármester                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
5. számú melléklet
60 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!