nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-23 - 2015-05-28
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.29.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az SZMSZ 6. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:1.

Farkas Ferenc

Jászapáti, Gábor Á. u. 4.

e-mail: efef1958@gmail.com

2.

Birkás Ferenc

Jászapáti, Mező utca 6.

e-mail: birkasoktato@freemail.hu

3.

Borbás Zoltán

Jászapáti, Orgona utca 4.

e-mail: borbas_zoltan@freemail.hu

4.

Borics László

Jászapáti, Nap utca 21.

e-mail: borics.laci@gmail.com

5.

Pádár Lászlóné

Jászapáti, Zrínyi u. 4.

e-mail:zrinyi41@gmail.com

6.

Pallagi Imréné

Jászapáti, Róka u. 5.

e-mail: marrtus@tvn.hu

7.

Pócs János

Jászapáti, Gazda-Farm 1.

e-mail: ifj.pocsjanos@hotmail.com

8.

Szabó Lajos

Jászapáti, Liliom u. 20.

e-mail: szataka@vnet.hu

9.

Dr. Völgyi István

Jászszentandrás, Kossuth L. u. 127.

e-mail: drvolgyibt@invitel.hu2. §


Az SZMSZ 7. számú melléklete az alábbiakra módosul:


Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága:

Pallagi Imréné – elnök
Pádár Lászlóné
Borics László
Földes Rita
Urbán István”


Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság:
Pócs János – elnök
P
ádár Lászlóné
Birkás Ferenc
Kökény Gábor
Urbán Ferenc”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!