nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 - 2017-10-03
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 654.732.806 forintban állapítja meg.”


2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                                307.453.036 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           174.240.843 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                12.050.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                  15.373.355 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            156.563 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         56.740.400 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   88.718.609 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 651.869.406 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 533.195.874 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.536.932 Ft-ban állapítja meg.”


3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                             386.194.677 Ft

aa) személyi juttatások:                                                               237.852.111 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   42.038.457 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                      83.650.542 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    20.572.650 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  2.080.917 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                        250.423.026 Ft

ba) beruházások                                                                            91.220.825 Ft

bb) felújítások                                                                              95.762.880 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                             63.439.321 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                            18.115.103 Ft

ca) tartalékok                                                                                 9.727.282 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                           8.387.821 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 653.112.806 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.620.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 91.220.825 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 95.762.880 Ft-ban állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                         0 Ft

b) Települési támogatás                                                                             14.250.000 Ft

c) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás     5.822.650 Ft

d) Köztemetés                                                                                               500.000 Ft


4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 9.727.282 Ft többletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 9.727.282 Ft-ban állapítja meg.”


5. § Az Alaprendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.”


6. § Az Alaprendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetési módosított kiadási és bevételi főösszegét 41.570.025 forintban állapítja meg.”


7. § Az Alaprendelet 8. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                           41.495.458 Ft

b) működési bevétel                                                                                           50.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                          24.567 Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 41.570.025 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 41.570.025 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”


8. § Az Alaprendelet 9. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               41.570.025 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                 28.291.726 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                      6.274.285 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                        7.004.014 Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.570.025 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


9. § Az Alaprendelet 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.”


10. § Az Alaprendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 144.419.176 forintban állapítja meg.”


11. § Az Alaprendelet 12. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          140.508.270 Ft

b) működési bevétel                                                                                      3.365.500 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                        545.406 Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 144.419.176 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 144.419.176 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”


12. § Az Alaprendelet 13. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                           144.419.176 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                               95.098.853 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  20.731.996 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    28.588.327 Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 144.419.176 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


13. § Az Alaprendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 650.747.333 forintban állapítja meg.”


14. § Az Alaprendelet 16. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  307.453.036 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             174.240.843 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  12.000.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                    12.007.855 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                               156.563 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           56.740.400 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      88.148.636 Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 647.883.933 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 529.210.401 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.536.932 Ft-ban állapítja meg.”


15. § Az Alaprendelet 17. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                           200.205.476 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                        114.461.532 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            15.032.176 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                               48.058.201 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             20.572.650 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                           2.080.917 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                      250.423.026 Ft

      ba) beruházások                                                                                    91.220.825 Ft

      bb) felújítások                                                                                       95.762.880 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      63.439.321 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                         200.118.831 Ft

      ca) tartalékok                                                                                          9.727.282 Ft

      cb) finanszírozás                                                                                  182.003.728 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                      8.387.821 Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 649.127.333 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.620.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


16. § Az Alaprendelet 19. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.”


17. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az Alaprendelet a jelen rendelet 14. melléklete szerinti 16. melléklettel egészül ki.


18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.                   Csutiné Turi Ibolya                                              dr. Ambrózi Sándor

                        polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2017. szeptember hó 28. nap                                                                                              dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
199 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!