nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-10-01 - 2011-10-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003./XI.27./önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § /2/ bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § /2/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Az Egyes Szociális Ellátásokról szóló 24/2003./XI.27./ önkormányzati rendelet 12/A § /4/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki:


„12/A § /4/ c.) A kamatmentes szociális kölcsön nyújtása természetbeni formában történik. A megállapított összeg közvetlenül kerül átutalással a hitelintézethez, vagy szolgáltatóhoz.”


2.§


A rendelet 2011.október 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!