nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-04 - 2019-12-05
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 534.877.009 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 412.239.521 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 534.877.009 forintban állapítja meg. 
 (2) A 2019. évi költségvetés hiánya 122.637.488 forint, melyből a folyó évi hiány 122.637.488 forint.
 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) igénybevételével finanszírozza.”


2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
 a) önkormányzat működésének támogatása 190.163.339 Ft
 b) közhatalmi bevételek 50.291.260 Ft
 c) működési bevételek 20.323.000 Ft  
 d) működési célú támogatások 25.686.363 Ft
 e) felhalmozási bevételek 540.000 Ft
 f) felhalmozási célú támogatások 125.235.559 Ft
 g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre  38.059.685 Ft 
 h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra  84.577.803 Ft
 
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei: 534.877.009 Ft
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) működési bevételek: 324.523.647 Ft
 b) felhalmozási bevételek: 210.353.362 Ft”


3.§ A rendelet 3. § (1), (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
 a) működési költségvetési kiadások 321.460.617 Ft
 aa) személyi juttatások: 166.934.567 Ft
 ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.759.939 Ft
 ac) dologi kiadások: 98.446.361 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.144.270 Ft
 ae) egyéb működési célú kiadások: 9.861.206 Ft
 af) előző évi támogatás rendezése 6.314.274 Ft
 b) felhalmozási költségvetés 210.353.362 Ft
 ba) beruházások,  7.548.808 Ft
 bb) felújítások 203.280.900 Ft
 c) kölcsönök  0 Ft
 d) tartalékok, pénzmaradvány 3.063.030 Ft 
 
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai 534.877.009 Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
 
4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A költségvetési egyenleg
 a) működési cél szerint bevétel: 324.523.647 Ft
 kiadás: 324.523.647 Ft
 egyenlege: 0 Ft

 b) felhalmozási cél szerint bevétel: 210.353.362 Ft 
 kiadás: 210.353.362 Ft 
 egyenlege:  0 Ft

 A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 83.292.087 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)”


6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 70.866.807 Ft
b) működési 242.000 Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel 9.385.036 Ft
d) Választások működési célú támogatás 2.756.327Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele 41.917 Ft”


7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„11.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 83.292.087 Ft
 aa) személyi jellegű kiadások: 61.045.367 Ft
 ab) munkaadókat terhelő járulékok  12.598.057 Ft
 ac) dologi jellegű kiadások: 9.648.663 Ft”


8.§ A rendelet 22. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.
(2) A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1765 Ft/megjelenés.
(5) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.”
 
9. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


10. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


11. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


12. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


13. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


14. § A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6. melléklet
247.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!