nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-06-01 - 2011-06-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V.23.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről szóló 21/2009.(X.1.) módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről szóló 21/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet 2.§ és 8.§-át hatályon kívül helyezi.


2.§


A rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!