nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-05-31 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról


   Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti     jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011.         évi CXCV. törvény 87. § és 91. § alapján a következőket rendeli el:


1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2016. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1., 6., 9.,18.  melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

  2016. évi összes bevétel                                                        389 456 478 Ft

      2016. évi összes kiadás                                                          269 885 277 Ft

      2016. évi módosított maradvány                                               119 571 201 Ft

      2016. évi értékvesztés                                                              45 468 700 Ft(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2016. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 1., 6.,18. melléklet szerint hagyja jóvá.2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervének 2016. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését   1. 6.,18.  melléklet tartalmazza:


a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             153 132 632 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         15 000 000 Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                             38 676 209 Ft

d) Működési bevételek                                                                                48 582 553 Ft


(2) A 2016 évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 10., 11., 22., 23.,. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2016 évi kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások                                                                                    88 176 597 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulék                                                                        24 000 005 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                   87 587 858 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                        17 158 000 Ft

e) Egyéb működési célú támogatás                                                                 12 464 327 Ft

f) Beruházások                                                                                              10 088 170 Ft

g) Felújítások                                                                                                 19 287 648 Ft

h) Felhalmozási kiadások áfája                                                                          7 885 721 Ft

i) Finanszírozási kiadás                                                                                     2 836 943 Ft


(2) A 2016. évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 1., 6., 10., 11., 18., 22., 23. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2016. december 31-én adósságállománya nem volt, 2016. évben a Stabilitási tv. 3. §-a dósságot keletkezető jogügyletet nem kötött.

(3) A 2016. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 15. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2016. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek vagyonáról szóló kimutatást 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített mérlegének főösszegét 541 763 774 Ft-ban hagyja jóvá az 2. melléklet szerint.


A vagyonban lévő pénzeszközök az értékvesztés utáni állapotot mutatják összesen 76 783 862 Ft értékben.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                     353 171 800 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                      239 541 863 Ft-ban

módosított maradvány                                                  113 629 937 Ft-ban

értékvesztés                                                                 45 468 700 Ft-ban


hagyja jóvá a 6., 9.,melléklet szerinti tartalommal.               


(4) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                      87 137 628 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                       81 196 364 Ft-ban

módosított maradvány                                                     5 941 264 Ft-ban

értékvesztés                                                                   3 435 482 Ft-ban


hagyja jóvá a 18., 21. melléklet szerinti tartalommal.           


(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási főösszegei tartalmazzák az önkormányzat által az ÁMK részére átadott intézményi finanszírozás összegét 50 852 950 Ft összegben a konszolidálást az 1. melléklet tartalmazza.

6. §

 A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek 1-23-ig
217 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!