nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-05 - 2018-06-06
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


          11 143 318 Ft-tal


Költségvetési kiadását


          11 143 318 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

     59 132 890 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

   146 419 506 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési hiány

             felhalmozási hiány

    -87 286 616 Ft-ban

     24 348 823 Ft

      62 937 793 Ftezenkívül 88.277.985 Ft finanszírozási bevétellel valamint 991.369 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


         48 804 789 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

         13 511 382 Ft

Személyi juttatások

           2 715 343 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

         25 518 051 Ft

Dologi kiadások

           3 974 360 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

           3 085 653 Ft

Egyéb működési célú kiadások

                         0 Ft


                         0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

            0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

            0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

           2 030 653 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

            0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

         0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

         0 Ft

                          Árkiegészítések, támogatások

                        0 Ft

                          Kamattámogatások

          1 055 000 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

        77 056 790 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

        67 061 556 Ft

Beruházások

        63 775 156 Ft


          9 995 234 Ft

Felújítások

         0 Ft

 -      ebből:  EU-s forrásból felújítás

         0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

         0 Ft


         0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                        0 Ft

                    Lakástámogatás

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

        20 557 927 Ft

Tartalék

             991 369 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2.§ A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz.,  2.1.sz., 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.sz., 9.1.sz., 9.2.sz., 9.3.sz., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.


Záró rendelkezés


3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit sk.

jegyző

Krisztin Endre sk.

polgármester
Csatolmányok

Megnevezés méret
6/2018. (VI. 04) ÖR költségvetési előirányzatok módosítása mellékletek
615 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!