nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-01 - 2016-09-02
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §


Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2016. április 1. napjától 2016. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:


összesen 7.861 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen

3.135 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és

ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.271 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 6.590 e Ft-tal            megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2. §


A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) Általános tartalék terhére: 4.707 e Ft

(2) Céltartalék terhére: 12.078 e Ft

(3) Beruházások előirányzata terhére: 500 e Ft


jóváhagyja.


3. §


(1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet

     3.138 e Ft-ban, a céltartalék összegét 20.965 e Ft-ban állapítja meg.


4. §


  1. Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
  2. Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
  3. az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.


     5. §


E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
25.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!