nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-04 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.Hatályát veszti

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról szóló 3/2006.(II.23.) rendelet


b) a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről (2004-2008.) szóló 17/2004.(XI.6.) rendelete


c) a környezetvédelmi alapról szóló 15/2004.(X.1.) önkormányzati rendelet


2.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Horváth László                    Mestyán Valéria

polgármester                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. április 3-án.Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!